Докато изследвате района за устойчиво развитие, ще видите някои от най-иновативните технологии в света в действие. Ще видите как отделните държави инвестират в устойчивостта, така че хората да живеят в хармония с природата в един високотехнологичен свят.

Устойчивост – това е ключовата дума в глобалните взаимоотношения, дебати, дискусии, споразумения и съвместни прокети. Нарастващата популация в световен мащаб поставя нашата планета пред огромно изпитание.

Експо 2020 Дубай. Преглед на Павилион Тера с фокус върху устойчивостта

Изследователи от целия свят проучват алтернативни източници на чиста и възобновяема енергия, начини за опазване на водата, земеделие чрез солена вода, резервати за биоразнообразие и разширяващи се рамки за преход към нисковъглеродна икономика, както и стимулирането на човешкия потенциал в науката, технологиите, инженерството и други сродни дисциплини.

Експо 2020 Дубай.Общ изглед на Енергийните дървета в павилион Устойчивост като част от Expo 2020 Дубай (Снимка: Дани Еид / Експо 2020)

Тера – Павилион Устойчиовст:

Истински решения за истински проблеми

Павилионът ще представи иновативни глобални проекти, които представят реални решения за устойчиовото развитие на нашата планета и запазването й за следващите поколения. На фокус ще бъдат климатичните промени, слънчевата енргия и интелгентното използване на водата.

Павилионът има 4912 слънчеви панела и електронни дръчвета, които помгат годишно да се генерира енергия, достатъчна за зареждането на над 900 000 мобилни телефона.

Канал на Експо 2020 Дубай

Проследете най-интересните събития свързани с Експо 2020 Дубай

Вижте