В наши дни близо 10 милиона работни места в световното производство остават незаети заради нарастващата разлика в уменията. А през следващото десетилетие роботизацията ще замени работата на милиони служители. Високите показатели на структурна безработица са сред първите пет глобални риска на Световния икономически форум. Създаването на възможности за нарастващото глобално население днес е ключово предизвикателство, което е на фокус в район Възможност.

Експо 2020 Дубай. Снимка на Портала на възможностите на почитания архитект Асиф Кан

Там ще може да се запознаете с хората, които превръщат своите мечти и стремежи в реалност. Защото всеки може да формира бъдщето, ако отключи потенциала за промяна в себе си. Районът дава възможност за срещи и връзки с лидери на промяната, социални иноватори и млади водачи с иновативни решения за по-добро бъдеще.

Експо 2020 Дубай. Красива и балансирана архитектура в район Възможност

Мисията възможна: Павилион Възможност:

Дори и най-малките действия могат да променят света

Вие сте ключът към отключването на 8 милиарда възможности. Възможности за ограничаване на бедността, защита на планетата и световен мир до 2030 г. Станете агент на промяната за постигането на целите за устойчиово развитие. Научете как малките действие имат голямо въздействие върху обществата, храната, водата и енергията.

По-умно и по-продуктивно движение на хора, стоки и идеи

Научете повече за район Мобилност

Вижте