Бизнес календарът през декември започва с тема, посветена на кръговата икономика. Дискусията ще се проведе на 13 декември между 16 и 18.30 часа в българския павилион.

„Лов за въглерод: Какво точно е CO2? Как се отразява на нашата планета и какво можем да направим, за да спрем вредното му влияние?”- това е темата на презентацията на Надя Панева. Тя работи върху докторската си дисертация в Швейцарския федерален технологичен институт и изследва мащабните планетарни процеси във вътрешността на земята.

Надя Панева
Надя Панева

Други двама лектори са д-р Евгения Ковачева и доцент Веселин Чантов от Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Темата на техната презентация е „Зелено мислене и зелена нагласа“. Те ще представят българската кръгова икономика и зелените технологии. Ще акцентират върху новите методи и начини за намаляване на отпадъците, неефективността на процесите и възможностите за тяхното оптимизиране, методите за намаляване, повторна употреба и рециклиране, иновативните продукти и новите разработки в частния сектор.

Д-р Ковачева има опит в телематичните приложения и изследвания в образованието, както и образователните технологии, внедрени в обученията. Нейните интереси са в интерактивните подходи в обучението с приложение на ИКТ, междупредметни изследвания, проектиране на потребителски преживявания, анализ и управленеи на данни, интернет на нещата и кибер сигурност.

Доц. д-р Веселин Чантов е завършил Великотърновския университет в България със специализации по методика на преподаването на чужд език и превод.
Неговите интереси са в областта на чуждоезиковото обучение и мениджмънта в обучението, както и в непрекъснатото, формално и неформално обучение.

Доц. д-р Евгения Ковачева и доц. д-р Веселин Чанков – Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
Доц. д-р Евгения Ковачева и доц. д-р Веселин Чанков – Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

Третата презентация е провокативна и иновативна – Надя Панева ще представи диамантеният полупроводник и как е възможно той да революционизира света.

Госпожа Панева има магистърска степен по география и геохимия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.