Следващото бизнес събитие в българския павилион ще се проведе на 16 декември и ще бъде част от тематичната бизнес седмица на Експо 2020 Дубай: „Знание и учение“ (12 – 18 декември 2021 г.).

Темата на конференцията е „Дигиталната трансформация на уменията и образователните предизвикателства“.

Събитието ще започне в 16 часа.

„Развитие на високоефективна дигитална образователна екосистема“ и „Европейско образование и социални медии“ са лекциите на представителите на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит) в София. Лектори са проф. Тренчева, проф. Богова и проф. Денчев.

Тереза ​​Тренчева е завършила СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Библиотечни и информационни науки” (2002 г.); ЮЗУ „Н. Рилски”, магистър по английска филология (2008 г.); УниБит, д-р по теория на научната информация (2011); ЮЗУ „Н. Рилски”, магистър по право (2020).
Проф. д-р Тереза ​​Тренчева е заместник-ректор по научноизследователска и международна дейност в УниБит.
Член е на Ректорския съвет и член на Междуфакултетната катедра на ЮНЕСКО „ИКТ в библиотекознанието, образованието и културното наследство”, съосновател и заместник-председател на Сдружение „Мрежа на преподавателите по ИС в България”, член на академич. Съвет на председателя на Патентното ведомство на Република България.

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев е председател на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии (2018 – до днес) и директор на Института по информатика, управление на знанието и сигурност. Има бакалавърска степен по математика, магистърска степен по компютърни науки, докторска степен. Завършил информатика, ВАК към Министерския съвет на Република България.

От началото на 2021 г. Денчев е председател на Съвета за приятелство и сътрудничество между Република България и Обединените арабски емирства.

проф. Стоян Денчев, УниБИТ
проф. Стоян Денчев, УниБИТ

Проф. д-р Христина Богова е декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии. Отличена е с докторска степен по политически науки в Дипломатическата академия към Министерството на външните работи на Русия. Завършила е журналистика (МА) и География и геология (МА) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Фокусът на нейната дейност е използването на комуникационни техники в образователния процес; организация и управление на публични процеси; използването на електронни медии в междуинституционалната комуникация; институции на ЕС; и европейска интеграция.

Автоматизирайте бъдещето – българският потенциал в областта на роботиката и автоматизацията“ е темата на онлайн презентацията на Кристян Михайлов. Той ще обсъди потенциала в областта на роботиката и автоматизацията.
Г-н Михайлов е съосновател и част от Управителния съвет на ПАРА (Професионална асоциация по роботика и автоматизация).

Кристиян Михайлов, Професионална асоциация по роботика и автоматизация
Кристиян Михайлов, Професионална асоциация по роботика и автоматизация

Той има повече от шест години опит в разработването на стартиращи компании, работа в системни интегратори и аутсорсинг компании в областта на автоматизацията, информационната сигурност и Интернет на нещата. Кристиян е съавтор на доклада за българските успехи в роботиката и автоматизацията. Някои от инициативите, за които той отговаря, са ‘’училищата срещат иновациите’’ и първият виртуален образователен инкубатор за роботика.
Последната презентация е с интересно заглавие: „Бъдещето очаква: по-добри хора, по-добри професионалисти, по-добър свят“. По този начин преподавателят Явор Киряков описва „най-краткият път към преоткриване на бъдещето е чрез премахване на всички задръжки“. Лекцията ще се проведе онлайн.

Той е учител в София, България и ръководи образователна неправителствена организация – Университет за деца. Киряков има дипломи по икономика, политически науки и педагогика. В момента работи върху докторантурата си по дидактика по темата за базирано на запитване обучение, приложено в неформалното образование.

Явор Киряков смята, че неформалното образование е най-краткият път за срещане на иновациите в областта на образованието и тяхното успешно внедряване в масов мащаб.
Най-голямата му страст е да измисля начини за повишаване на ролята на експерименталната наука и технологии във формалното и неформалното образование.