Седмица, посветена на урбанизацията, е третата тема от бизнес календара на „Дубай 2020 Експо“.

Конференцията „Градове на бъдещето – дизайн, строителство и устойчиво развитие“ ще се проведе на 5 ноември в българския павилион от 15 до 17 часа.

Лекторите ще запознаят участниците с теми, свързани с изграждането на сгради с нулев въглероден отпечатък, решения за зелена енергия и електрическа мобилност за зелените сгради и енергийните общности.

Проект на архитектурно студио „ЕКАБО“ на иновативна детска градина
Проект на архитектурно студио „ЕКАБО“ на иновативна детска градина

Стефан Абаджиев, експерт в областта на енергетиката с дългогодишна практика. От 2005 до 2012 г. е мениджър в EVN, от 2012 до 2019 г. – изпълнителен директор на „Енерго Про“, а от 2019 г. досега – председател на Българска браншова камара „Умни мрежи“. Той ще представи значението на енергийните общности и ютилити клъстъри, технологиите на невронните и умните мрежи в контекста на „зелената сделка“ на Европа.

Друга презентация на форума е свързана с иновативни решения за зелена енергия, електрическата мобилност за зелените сгради и енергийните общности.

Арх. Пано Козаров ще представи иновативен проект на архитектурно студио „ЕКАБО“ за високотехнологична и екологична детска градина. Темата на неговата презентация е: „Сграда, проектирана от материали с нулев въглероден отпечатък“. В нея са интегрирани „смарт“ системи, които гарантират максимална икономичност, целесъобразност и интелигентност при използването на природни ресурси.

Събитието дава възможност за бизнес, обмяна на идеи за бъдещо партньорство.