На 19ти октомври д-р Мариана Дамова, главен изпълнителен директор на Мозайка, ще участва в сегмента на Експо 2020 Дубай: Global Best Practice Programme, по време на тематичната седмица ‘’Космос’’. Темата на презентацията, която д-р Дамова ще изнесе е: Наблюдението на земята и изкуствения интелект решават обществени предизвикателства. Тя ще разгледа как богатството на данните от наблюдението на земята прави възможно критично вземане на решения чрез взаимодействие на изкуствения интелект. Лекцията ще започне в 15 часа и ще се проведе в BPA speaker’s corner, сектор Възможност.

Мозайка, лаборатория за хуманизиращи технологии
Мозайка, лаборатория за хуманизиращи технологии

Д-р Мариана Дамова е изпълнителен директор на Мозайка, лаборатория за хуманизиращи технологии, която предоставя изследвания и решения в областта на науката за данните, естествените интерфейси (взаимодействие човек-компютър), управлението на знанията и човешкото познание. Компанията е специализирана в изграждането на информационни инфраструктури, които обслужват различни приложения и предлага данни като услуга или продукти, базирани на различни методи на изкуствения интелект. Мозайка обхваща вертикали като доставка на бизнес информация, управление на човешките ресурси, културно наследство, управление на водните ресурси, наблюдение на земята, исторически архиви, картографиране на съдържание.

Д-р Мариана Дамова е с богат професионален опит в обработка на естествен език, семантичните уеб технологии и изкуствен интелект. Тя има силен академичен и индустриален път в Северна Америка и Европа, на управленско ниво C и като преподавател на магистърски курсове, както и с изследователска дейност в няколко университета и ръководство на международни интердисциплинарни екипи с проекти по различни аспекти на управлението на знанията и технологичен риск. Д-р Дамова има докторска степен от университета в Щутгарт и мини MBA от университета McGill. В момента преподава семантични уеб технологии в Нов български университет, редовно преглежда книги и статии за ACM ComputingReviews.com и е автор на книги и научни статии по лингвистика и семантични технологии.

Д-р Мариана Дамова

Д-р Мариана Дамова

Програма Global Best Practice се фокусира върху проекти от цял свят, които предоставят въздействащи и устойчиви решения, с цел търсене на тяхното приложение и на други места. По време на седмицата на космоса,, Global Best Practice ще насочи вниманието към решенията за развитие, които използват иновативни и съвместни подходи чрез помощта на космически инструменти и проучване.

Програмата се фокусира върху пет области, които са в съответствие с редица цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР на ООН). Журито е избрало 25 проекта от 1175 заявки. Журито подбра и 20 неразказани истории от цял свят, които акцентират върху инициативите на общността и истории за въздействащи решения за хората и планетата.