Българският павилион е развълнуван да обяви стартирането на своята бизнес програма на Експо 2020 Дубай с конференцията: „България в космоса: Полет на иновациите“. Конференцията ще се проведе на 20 октомври по време на седмицата на космоса- една от 10-те тематични седмици, които смело търсят решения на някои от най-належащите предизвикателства на нашето време.

Конференцията ще покаже на света постиженията на България в сферата на космоса, свързани с космическата храна, изследването на космоса чрез наносателити от следващо поколение и други теми. Конференцията предоставя и чудесна възможност за бизнес-бизнес срещи, обмен на идеи за бъдещо научно сътрудничество и създаване на мрежи от контакти на много високо ниво.

Сред лекторите на конференцията ще бъдат Проф. д.т.н. инж. Георги Сотиров и Доц. д-р Деница Борисова от Българска Академия на Науките (БАН).

България в космоса: Полет на иновациите
България в космоса: Полет на иновациите

Доц. д-р Деница Борисова завършва Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ през 1995 г. със специалност „инженер-геофизик“. През 2015 г защитава дисертация по научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките /ИКИТ-БАН/. От 2019 г. е научен секретар на ИКИТ-БАН, а от 2021 г. е избрана за научен секретар в Българска академия на науките, направления 6. Климатични промени, рискове и природни ресурси и 7. Астрономия, космически изследвания и технологии​​. Участва в научно-изследователска и опитно-конструкторска дейност на ИКИТ-БАН в областта на системите за дистанционни изследвания, приложната геофизика, спектралните характеристики на земното покритие и земеползването и други. Автор и съавтор е на повече от 150 публикации.

Проф. д.т.н. инж. Георги Сотиров завършил Висшето военно въздушно училище през 1976 г. със специалност „инженер по радиооборудване на летателни апарати“. През 1983 г защитава образователна и научна степен „доктор“ във ВВИА проф. Н.Е. Жуковски“, Москва по радиолокационна техника. От 2001 г е в Института на космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), а от 2020 г. е Зам. директор на ИКИТ-БАН. Участва в научно-изследователска и опитно конструкторска дейност на ИКИТ в областта на аерокосмическите системи за комуникация, радиолокация, радионавигация, космически материали и трибология управление на проекти/анализ и оценка/финансиране на проекти. Автор и съавтор е на повече от 180 публикации и 5 патента.

Доц. д-р Деница Борисова
Доц. д-р Деница Борисова
Проф. д.т.н. инж. Георги Сотиров
Проф. д.т.н. инж. Георги Сотиров
д-р Божидар Захариев
д-р Божидар Захариев
Райчо Райчев, изпълнителен директор на Ендуро Сат
Райчо Райчев, изпълнителен директор на Ендуро Сат

Третият лектор ще бъде д-р Божидар Захариев, известен още като д -р Бо. Класифицирани военно-медицински изследвания са в основата на иновациите на д -р Бо в областта на декортиране на радио токсини и хелаторните терапии. На база на рядко срещани лечителни съставки, неговият екип разработва ПРЕбиотици и ‘’микро храни’’- биостимуланти със зеолити, катехини, адаптогени и хорметици, които сега са в космическото меню на НАСА. Фокусиран върху чревния микробиом, опитът на д-р Бо се разпростира върху древните бактерии за превенция и лечение на съвременни състояния. Неговите иновации са повлияли в световен мащаб, кaто последната е CornMune Antiviral Probiotic.

Четвъртият лектор на конференцията е Райчо Райчев, изпълнителен директор на Ендуро Сат, една от най-бързо развиващите се космически компании в Европа. Ендуро Сат е основана през 2015г и разработва нанонисители, които летят в ниска околоземна орбита. Мисията на българската компания е да направи космоса достъпен за много компании чрез предлагането на нови споделени услуги през наноносители.
Преди да създаде команията, Райчо основава масивна космическа образователна платформа – Spaceport и практически ориентиран космически курс – Space Challenges. Образованието му включва магистърска степен от Международния космически университет и Програма за иновации и растеж от Станфордския университет.